نرم افزار های مورد استفاده در دوره ها

لینک دانلود مستقیم


مارولوس - Marvelous


ورژن تدریس شده 9.5


دانلود

کلوتریدی - ClO3D


ورژن تدریس شده 6.2


دانلود

فتوشاپ 2020 - Photoshop


ورژن تدریس شده 2020


دانلود

ایلاستریتور - Illustrator


ورژن تدریس شده 2020


دانلود

تریدی مکس - 3D Max


ورژن تدریس شده 2018


دانلود

پلاگین کرونا - Corona


ورژن تدریس شده 6


دانلود

راینو 5.1 - Rhinoceros


ورژن تدریس شده 5.1


دانلود

ماتریکس - Matrix 9.0


ورژن تدریس شده 9


دانلود

جمینی - Gemini X19


ورژن تدریس شده X19


دانلود

نرم افزار ها همراه با فعال ساز بوده